Loyola Chicago

NameGraduating ClassesPositionClub TeamsCommitmentPlayer Ratinghf:tax:graduating_classhf:tax:positionhf:tax:club_teamhf:tax:recruiting_school
Avary DeBlieck32023mbsky-highloyola-chicago
Samantha Falk32024ds-l1st-allianceloyola-chicago
Karli Molnau02025mbmke-stingloyola-chicago
Ava Hunter32025scircle-cityloyola-chicago
Chloe Morgan32024mbtav-houstonloyola-chicago